อาคารพิพิธภัณฑ์

 

               อาคารนี้เคยเป็น "รร. อภัยพิทยาคาร" และ "รร. พระไตรปิฎกและวินัย" มาก่อน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคโคโลเนียล ที่น่าสนใจคือหลังคาทำเป็นโดม มีหน้าบันอยู่กึ่งกลางอาคาร รอบอาคารเป็นชานชาลาเดินได้รอบ มีเสาแบบกรีกรองรับชายคา เป็นเสาเซาะร่อง หัวเสาแบบไอโอนิก หรือหัวเสาแบบก้นหอยภายในอาคารจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงข้าวของเครื่องใช้ของสงฆ์ และชาวบ้านแถบเมืองปราจีนบุรี เช่น เครื่องถ้วยชามที่เคยใช้ในสำรับอาหาร เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น

ที่อยู่: แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037 212 759