Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระครูยุตติคุณากร

เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร

จำนวนผู้เข้าชม

517910
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3893
1242
11947
494311
34015
9418
517910

Your IP: 3.231.167.166
2020-09-27 23:33

ปฏิทิน

September 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

เจ้าอาวาส

พระครูยุตติคุณากร

 

           ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่-คณะธรรมยุต ได้มีลิขิต ที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แจ้งตามรายงาน ของ พระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) ว่า พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตรพ้นจากตำแหน่ง พระราชปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธรรมยุต) จึงแต่งตั้ง พระครูยุตติคุณากร วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ และพระครูยุตติคุณากรได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
          บัดนี้ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธรรมยุต) ได้เสนอแต่งตั้ง พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต) อายุ ๖๐ พรรษา ๓๘ น.ธ. เอก วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
          การเสนอแต่งตั้ง พระครูยุตติคุณากร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดแก้ว-พิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๓๐ (๑) (๒) (๓) (ค) และข้อ ๓๑ วรรคแรก แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะ- พระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 

ที่อยู่: แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037 212 759